Kehon ja mielen hyvinvointia tukeva terapiapalvelu

 

LYHYTTERAPIA

"Eivät asiat sinänsä vaivaa meitä vaan meidän käsityksemme niistä " - Filosofi Epiktetos synt  n. 55-jKr.

Ratkaisukeskeisen lyhytterapian tavoitteena on nimensä mukaisesti johdatella pois ongelmatilanteesta kohti ratkaisua.  Terapeutin tuella saat pohdittavaksi uusia näkökulmia, jotka saattavat olla ratkaisevia ongelman ratkaisuun.  Pystyvyyden tunteen vahvistaminen on toinen tärkeä asia mikä saa oivaltamaan omat mahdollisuudet ja voimavarat. Lyhytterapiassa tehdään yksilöllisesti valittuja tehtäviä, joiden kautta syntyvät nämä oivallukset. 

Ongelmat eivät pidä päivänvalosta

Juuri tästä syystä keskustelu toisen ihmisen kanssa ja ajatusten vaihto on järkevää ylipäänsä.
Lyhytterapiasessiossa tuodaan ongelma tai haaste esille ja terapeutin ohjauksessa käsitellään sitä lyhytterapeuttisin menetelmin ja ratkaisukeskeisessä ympäristössä, jolloin ongelmaa saadaan käsiteltyä kohti ratkaisua.
Ratkaisukeskeisen lyhytterapian keskusteluissa eletään nykyhetkessä ja suunnataan katse tulevaan. Ratkaisuja rakennetaan keskusteluiden kautta. Ratkaisukeskeisen lyhytterapian tavoite on tukea elämänhallintaa, voimavaroja, toimintakykyisyyttä, toiveikkuutta ja pystyvyyden tunnetta.
Kaikilla meillä on voimavaroja, jotka voidaan lyhytterapiassa aktivoida käyttöön, pienin askelin.

Miten tulla terapiaan ?

Lyhytterapiaan tullaan omakustanteisesti. kts hinnasto.  

Yksi istunto kestää 45min.  Siinä ajassa saadaan aikaan ratkaisukeskeisiä ja sinua eteenpäinvieviä ajatuksia. 
Lyhytterapiamäärät sovitaan 1-3 kerraksi, jonka jälkeen tarkastellaan tilannetta yhdessä.
Jos ongelmia on vähän ne yleensä ratkeavat ensimmäisellä tai ensimmäisillä kerroilla. 
Jos käsiteltäviä asioita on enemmän, tarvitaan käyntejä enemmän. 

Otan vastaanotolle asiakkaita tai tapaan etävastaanottona. Vastaanotto sijaitsee Itä- Vantaalla. 
Etävastaanotto on ollut suosittu muoto, mikäli et tarvitse tai kaipaa kasvotusten kohtaamista.  Soitan puhelun, jonka aikana voit  käydä kävelyllä tutulla lenkkipolulla,  metsä- tai puutarhasamoilu on myös suosittua!  Tai voit istuutua mieleiseen suosikkipaikkaasi kotonasi ja käydä keskustelun sieltä käsin.  Toinen tapa etävastaanotolla on kasvotusten kohtaaminen, joka toteutuu suojatun teams- yhteyden kautta.

 
Posti
Puhelu
Kartta
Tietoja