Kehon ja mielen hyvinvointia tukeva terapiapalvelu

 


Asiakaskokemukset

TERAPIASTA SAATU HYÖTY RATKAISUKESKEISESSÄ LYHYTTERAPIASSA

"On ollut tärkeää huomata, että on itse jo tehnyt asioiden eteen paljon oikeita ratkaisuja ja saanut vahvistusta että näin kannattaa jatkaa. Myös asioiden katsominen erikantilta on ollut virkistävää ja opettavaista. Se on myös lisännyt suvaitsevaisuutta."

"Ajatuksia herättävää, elämää kannattelevaa, hyviä vinkkejä ja mielialaa kohottavaa"

"Olen oppinut paljon itsestäni ja saanut uusia näkökulmia ja resilienssiä työhön, arkeen ja elämään yleensäkin. Myös parisuhde kukoistaa ja voi entistäkin paremmin."

"Pystyy purkamaan omia mietteitä ja saa niihin vastakaikua. Keskustelusta on aina hyötyä."

"Olen hyötynyt terapiasta valtavasti. Olen saanut apua selviytymiseen arjessa. Olemme yksityiskohtaisesti käyneet läpi arjessa esiin nousevia ongelmia ja olen saanut erinomaisia vinkkejä ongelmatilanteisiin."

TERAPIASTA SAADUT HYÖDYT FYSIOTERAPIASSA/ALLASTERAPIASSA

"Se, että löydetään aina minulle soveltuvin tapa tehdä asioita tai liikkeitä"

"Liikkuvuus ja kunto lisääntynyt"

"Olen tullut kuulluksi ja saanut hyödyllisiä omaharjoitteita"

"Samoja harjoituksia kerrataan niin jää helpommin mieleen itsenäistä harjoittelua varten"

"Olen joka kerta saanut vastauksen ongelmaani. Terapeutti on aina osannut ehdottaa täsmäharjoitteita uusiin ongelmiin"

"Mm. Oikeiden lihasten ja lihasryhmien tunnistus ja aktivointi, jotta liike tulee oikein."

"Ohjaus ja yhteinen liikunnan ”puserrus”"

"Hyviä harjoituksia vaikka kunto ei olekaan sairauden takia kohentunut."


 
Posti
Puhelu
Kartta
Tietoja